Reklamní plocha k pronájmu v Břeclavi

Nabízíme volnou reklamní plochu na jedné z nejfrekventovanějších křižovatek okresního města Břeclav

Břeclav je okresní město v Jihomoravském kraji na řece Dyji, cca 50 km jihovýchodně od Brna, poblíž hranic s Rakouskem a Slovenskem. Žije zde přibližně 25 tisíc obyvatel. Břeclav je důležitým hraničním přechodem a železniční křižovatkou mezinárodního významu.

Břeclav je také významnou silniční křižovatkou. Kolem města vede dálnice D2, která se tu kříží na exitu 48 se silnicí I/55. Tato silnice vede z Olomouce přes Hodonín a Břeclav až do Rakouska. V Břeclavi Poštorné se na ní napojuje silnice I/40 z Mikulova.

Současná dopravní situace v Břeclavi je problematická, především z důvodu existence jediné silniční komunikace pro dopravu mezi místními částmi i pro tranzit. Ulice Lidická, na které se nachází naše reklamní plochy, je součástí této unikátní spojnice. Reklamní plocha se nachází u první světelně křižovatky, kde je ve špičkách provoz natolik hustý, že většina aut musí na křižovatce zastavit. Z tohoto důvodu jsou reklamní plochy perfektně viditelné a mají velký dosah.